Privacy en gebruiksvoorwaarden

Wanneer je een account of vrijwilligersprofiel aanmaakt, worden je gegevens opgenomen in ons beheersysteem. We gaan zorgvuldig met deze informatie om. Niemand behalve de beheerders van de vacaturebank heeft toegang tot je gegevens. Je gegevens worden nooit zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden en ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Je gegevens worden behandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Oude IJsselstreek Doet Vrijwilligersnetwerk is onderdeel van Sociaal werk Oude IJsselstreek. Als je klachten hebt over de vacaturebank inzake privacy en bescherming van je gegevens, dan kun je een klacht indienen bij Sociaal werk Oude IJsselstreek.   

Aansprakelijkheid 

Oude IJsselstreek Doet spant zich in om de inhoud van de vacaturebank zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Vacatures en korte klussen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Vrijwilligers die reageren op vacatures worden niet door Oude IJsselstreek Doet gescreend: de ontvangende organisatie is hier zelf verantwoordelijk voor. Oude IJsselstreek Doet is niet aansprakelijk voor contacten, acties en afspraken van gebruikers die voortvloeien uit het gebruik van de vacaturebank. 

Oude IJsselstreek Doet behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan gebruiker(s) mededelingen te hoeven doen. 

Gebruiksvoorwaarden 

  • Gebruik van de vacaturebank is voorbehouden aan organisaties zonder winstoogmerk en (potentiële) vrijwilligers in de gemeente Oude IJsselstreek. 
  • Het is niet toegestaan om in een vacature of vrijwilligersprofiel financiële of materiële vergoedingen, die de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding overschrijden, aan te bieden of te vragen.  
  • Niet schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste reacties zijn niet toegestaan en zullen door de redactie verwijderd worden. 
  • Het is niet toegestaan om commerciële of semi commerciële advertenties te plaatsen. 
  • Berichten die een andere taal dan het Nederlands bevatten, kunnen worden verwijderd. Tenzij deze gericht zijn met een bepaald doel.  
  • Je mag je niet voordoen als een ander persoon. De identiteit van een persoon/organisatie dient steeds eenduidig te zijn. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt de redactie zich het recht voor om vacatures, profielen of reacties te verwijderen. 
  • Het is in principe toegestaan om adressen van websites (URL’s) in je bericht op te nemen. Indien je echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden, en/of niet relevant zijn, kan het bericht worden verwijderd. 
  • Wij hebben het recht om je bericht(en) te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat het onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.