Sociaal Werk Oude IJsselstreek is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Oude-IJsselstreek. Wanneer een inwoner een hulpvraag heeft, kijken wij naar de mogelijkheden in zijn netwerk of zoeken wij een vrijwilliger die de inwoner kan ondersteunen om de hulpvraag samen aan te pakken zodat de inwoner het na verloop van tijd zelf kan. De inwoner is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het antwoord op zijn hulpvraag. Sociaal Werk Oude IJsselstreek signaleert kansen, problemen en uitdagingen van inwoners en in het bijzonder van kwetsbare groepen. Daarnaast ondersteunen we inwonersinitiatieven en verbinden we inwoners en maatschappelijke organisaties met elkaar. Vanzelfsprekend hebben we kennis van de sociale kaart en van andere hulpverlenende instanties en kunnen we waar nodig inwoners daarmee in contact brengen.

Wat voor vrijwilligerswerk kun je bij Sociaal Werk Oude IJsselstreek doen?

Binnen Sociaal Werk Oude IJsselsteek zijn er verschillende mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk, deze komen altijd ten goede van de burgers in onze gemeente. Zo zijn er bestaande projecten waar je als vrijwilliger kunt aansluiten, maar zeker ook staan wij open voor nieuwe aanvullingen binnen ons vrijwilligersteam! Bestaande mogelijkheden van ons:

 • Ondersteuning bij buurtbemiddeling
 • Ondersteuning bij financiën en administratie
 • Ondersteuning (éénmalig of op regelmatige basis) bij vervoer, onderhouden van de tuin, persoonlijke aandacht
 • Ondersteuning bij activering, opbouwen van een netwerk of opruimen in huis
 • Ondersteuning bij reeds lopende projecten zoals “het Sociale Hoekje” bij de Minimanna in Ulft, onderhoud en aanleg van Park Dobbelsteen in Ulft
 • Naast onze eigen mogelijkheden tot vrijwilligerswerk beschikken wij over een uitgebreid netwerk om ook buiten onze organisatie te kijken naar de mogelijkheden van vrijwilligerswerk

Wat vragen wij van jou?

Wij vinden het belangrijk dat een vrijwilliger op zijn plek is binnen de ondersteuning die hij of zij doet. Daarom vragen wij van jou om deel te nemen aan een intake om te kijken waar jouw hart ligt. Bij deze gesprekken kunnen wij samen kijken waar je ingezet kan en wil worden.

Wat krijg je van ons?

Sociaal Werk Oude IJsselstreek is zuinig op de vrijwilligers die binnen onze organisatie zich inzetten. Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers gefaciliteerd worden en daarom is Stichting Talenten in Verbinding opgezet met als doel de vele vrijwilligers betrokken bij de projecten en initiatieven te ondersteunen. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om bestaande activiteiten en voorzieningen in het voorliggende veld aan te bieden. Wat bieden wij:

 • Deskundigheidsbevordering in de vorm van intervisie, scholing of interessante bijeenkomsten
 • Een vrijwilligerscontract met duidelijke afspraken
 • Onkostenvergoeding
 • Verzekering
 • Vrijwilligerswaardering in de vorm van gezellig samen zijn 2x per jaar

Neem vooral een kijkje op de website!