Het dorpshuis is een ontmoetingsplaats en vaak nog de enige voorziening voor het verenigingsleven, theater en muziekuitvoeringen en binnensport. Daarnaast zijn diverse commerciële maatschappelijke diensten in dorpshuizen gevestigd. Denk aan huisarts, fysiotherapeut, bloedprikken, buitenschoolse opvang, dagopvang van mensen met een beperking en dergelijke.

Dorpshuizen bestaan vooral dankzij de inzet van vrijwilligers. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid op het platteland.

Vitaliteit en toekomstbestendigheid

In 2021 hebben we in opdracht van gemeente Oude IJsselstreek een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van gemeenschapsvoorzieningen. Het onderzoek is via onderstaande button te downloaden.

Ga naar de inhoud