Home-Start, wordt een steuntje in de rug voor een gezin

Wie zijn wij
Wij weten voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen.

We zijn op zoek naar mensen die een steuntje in de rug kunnen bieden bij een gezin waar het even niet zo goed gaat. Home Start gaat er daarbij vanuit, dat je kinderen kunt helpen, door hun ouders te ondersteunen. Als vrijwilliger bied je een luisterend oor, praktische hulp en vriendschap. Je maakt ouders duidelijk dat het niet ongewoon is dat opvoeden soms moeite kost en benadrukt de plezierige kanten van het gezinsleven. Je stimuleert ouders hun kracht te hervinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden, waardoor ze weer grip op hun leven krijgen. Je moedigt ouders ook aan om sociale relaties op te bouwen of te versterken en gebruik te maken van bestaande ondersteuningsstructuren en diensten. Home-Start biedt gezinsondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 14 jaar en vrouwen die vanaf 28 weken zwanger zijn.

Wat vragen we van je
Ervaring met opvoeden van kinderen. Je kunt je verplaatsen in andere mensen en je gebruikt je eigen levens en/of werkervaring als basis voor je ondersteuning. Bereidheid om dat op een gelijkwaardige manier te doen. Minimaal 1x per week beschikbaar zijn. Beschikken over vervoer, bij voorkeur auto eventueel fiets.

Wat bieden wij
We bieden je begeleiding door een beroepskracht. Daarnaast is er een verplichte 6 – 8 wekelijkse thema- of intervisie bijeenkomst. We bieden je een reiskostenvergoeding aan en in de zomer en rond kerst wordt er iets gezelligs voor de vrijwilligers georganiseerd.

Scholing
Vooraf krijgt u een voorbereidende cursus van 4 dagdelen aangeboden. Deze start ieder voor- en najaar. De cursus wordt gegeven in omgeving Varsseveld.

Contact
Heb je vragen of wil je jezelf aanmelden? Neem dan contact op met Vera Schakel – de Ligt, Home-Start coördinator gemeente Oude IJsselstreek, via v.deligt@yunio.nl of 06-30630221. Je kunt ook meer informatie vinden op https://www.yunio.nl/coaching/home-start.aspx.

Reclassering Nederland zoekt vrijwilligers voor begeleiden zedendelinquenten

Reclassering Nederland is op zoek naar vrijwilligers om, samen met professionals, zedendaders te begeleiden. Vanuit COSA wordt gewerkt aan resocialisatie van zedendaders die onder toezicht staan van de reclassering. Het doel is nieuwe slachtoffers te voorkomen. In verschillende regio’s zijn nieuwe vrijwilligers welkom.

 

Isolement doorbreken

Een sociaal isolement en sociale uitsluiting vergroten de kans op risicovol gedrag bij veroordeelde zedendelinquenten. COSA zet zich, samen met vrijwilligers en professionals, in voor het doorbreken van dit isolement. Ze ondersteunen hem bij zijn re-integratie in de samenleving. Dit is effectief gebleken in het verlagen van de kans op recidive. Zedendaders die meedoen moeten gemotiveerd zijn om een delictvrij bestaan op te bouwen.

 

COSA-vrijwilligers

Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden één deelnemer. Een coördinator van Reclassering Nederland begeleidt de vrijwilligers (de binnencirkel). Bovendien is er ondersteuning door een groep professionals, waaronder een toezichthouder van de reclassering, een hulpverlener en een wijkagent (de buitencirkel). De coördinator van de reclassering is de schakel tussen de binnen- en de buitencirkel. Vrijwilligers zijn getraind om vroegtijdig risicogedrag te signaleren. Daarover informeren zij de professionals die, waar nodig, kunnen ingrijpen.

 

Interesse?

Vrijwilligers worden geselecteerd aan de hand van een intakegesprek. Daarna volgen zij een tweedaagse training. Een specifieke vooropleiding of achtergrond is niet nodig. Wij zijn juist op zoek naar een diverse groep vrijwilligers; jong of oud, man of vrouw en diverse karakters en achtergronden. Vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

 

Interesse om vrijwilliger te worden? Kijk op www.reclassering.nl/cosa